K O N K U R S

K O N K U R S

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 10, 2017

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

 

1.Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment“-1 izvršilac;

2.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Finansijsko pravo“-1 izvršilac;

3.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Fiskalna ekonomija“-1 izvršilac;

4.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), za predmete „Poznavanje literature i čitanje s lista“, „Metodika nastave harmonike“ i „Kamerna muzika“;

5.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast „Telekomunikacije“, 1-izvršilac;

6.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva, za predmet „Crtanje i slikanje“-1 izvršilac.

 

 

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-      biografija,

-      bibliografija,

-      diploma o stečenom zvanju,

-      uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

-      uvjerenje o državljanstvu,

-      rodni list,

-      dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

 

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

 

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

 

 

 

 

 

S L O B O M I R                                                                                 D O B O J

055 231 196                                info@spu.ba                                053 209 621

Kategorija: ,