Javni konkurs za izradu vizuelnog identiteta

033-D

Javni konkurs za izradu vizuelnog identiteta

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 28, 2014

Slobomir P Univerzitet poziva studente Odsjeka za grafički dizajn da se prijave na konkurs za izradu vizuelnog identiteta Arihtektonskog fakulteta u Sarajevu. Konkurs je za izradu znaka i logotipa Fakulteta.

Cilj konkursa je da podstakne sve potencijalne učesnike da svojom kreativnošću doprinesu što kvalitetnijem i originalnijem rješenju koje će vizualno identifikovati Arhitektonski fakultet Univeziteta u Sarajevu.
Pravo učestvovanja u svojstvu autora imaju svi studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Bosni i Hercegovini (autor – student ili grupa autora – studenata). Svaki autor ⁄ grupa autora ima pravo prijaviti maksimalno dva (2) rada.

Konkurs je anoniman i svi radovi moraju biti dostavljeni isključivo pod šifrom, a u slučaju
pojave istih šifri provoditelj konkursa uzima pravo izmjene šifre.
Da bi konkurs bio validan potrebno je da u zadatom vremenskom roku na navedenu adresu stigne minimalno pet (5) rješenja.
Više informacija o konkursu možete preuzeti OVDJE.

Desavanja

There is no upcomming event to display.