Izabran rektor Slobomir P Univerziteta

DSC00825-690x270

Izabran rektor Slobomir P Univerziteta

Autor: Slobomir P Univerzitet

July 10, 2015

rektor CvijanovicSenat Slobomir P Univerziteta, na sjednici održanoj dana 9.jula 2015. godine je donio odluku o imenovanju rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Drage Cvijanovića. Prof. dr Drago Cvijanović je rođen je 23. marta 1960. godine i opštini Lukavac, BiH. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a srednju Ekonomsku školu u Lukavcu. Agroekonomski odsjek na Poljoprivrednom fakultetu upisao školske 1977/78. godine a diplomirao 2. jula 1981. godine. Prosječna ocena u toku studija 9,27. Diplomski rad pod naslovom “Društveno-ekonomski uslovi i rezultati razvoja poljoprivrede u opštini Ćićevac”, je nagrađen Oktobarskom nagradom grada Beograda za 1981. godinu. Godine 1981. upisao je postdiplomske studije na Agroekonomskom odsjeku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, grupa Ekonomika poljoprivrede i tržište poljoprivrednih proizvoda.  Nakon položenih ispita (prosječna ocena u toku studija 9,40) dana 24. Aprila 1986. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom: “Promene u strukturi ratarske proizvodnje SR Srbije van SAP u periodu od 1950. do 1984. godine”. Doktorsku disertaciju odbranio je 06. jula 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu,  pod naslovom: “Dosadašnji razvoj i perspektive proizvodnje industrijskog bilja u Jugoslaviji”.

U stalnom radnom odnosu je od 1. decembra 1981. godine (osim vremena koje je proveo na odsluženju vojnog roka). Ima preko 30 godine radnog staža, tokom kojih je radio u većem broju naučno- istraživačkih ustanova, preduzeća i organa državne uprave. Prvo je radio kao asistent-pripravnik na predmetu: Tržište i promet proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Potom je radio kao rukovodilac investicija u ZZ „Izvor“ Žagubica. U RO Fabrika odlivaka Žagubica radio je kao podpredjsednik poslovodnog odbora za ekonomske, finansijske i opšte pravne poslove. Godine 1987. radio je u SOUR PIK „Požarevac“ na poslovima razvoja, investicija i plana. U septembru mjesecu prelazi u Institut za mehanizaciju poljoprivrede i radio je na mestu direktora sektora za nauku. Fuzionisanjem Instituta za mehanizaciju i Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ radio je u službi marketinga. Dio 1996. i 1997. godine radio je kao direktor marketinga RO „Dahlia“ Zemun – Beograd. Od 1997. godine do 2000. godine radio je kao savjetnik za međunarodnu saradnju u Saveznom ministarstvu za poljoprivredu. Od 1. juna 2000. godine, stalno je zaposlen u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, sada je na mestu direktora Instituta. Dio 2003. i 2004. godine radio je u Institutu za ekonomiku poljoprivrede i AD „Nedić-Agrar“ Bočar.

Član je velikog broja svjetskih asocijacija i udruženja, Učestvuje u uređivanju petnaest domaćih i inostranih časopisa, autor je preko trideset monografija i velikog broja naučnih i stručnih radova.

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti