ISPITNA PITANJA ZA KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

ISPITNA PITANJA ZA KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 6, 2014

Ispitnja pitanja za Krivično procesno pravo su:

 • STVARNA NADLEŽNOST
 • MJESNA NADLEŽNOST
 • OŠTEĆENI SA IMOVINSKOPRAVNIM ZAHTJEVOM
 • MJERE ZA OBEZBJEĐENJE PRISUSTVA OSUMNJIČENOG ODNOSNO OPTUŽENOG I USPJEŠNO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA-uopšte o svim mjerama i svaka kao posebno pitanje
 • IZDAVANJE POTJERNICE  I OBJAVE
 • OBLIGATORNA ODBRANA
 • PRAVA BRANIOCA U POJEDINIM FAZAMA KRIVIČNOG POSTUPKA
 • SUDSKE ODLUKE-  (POJAM, VRSTE I ELEMENTI), NAČELA, DONOŠENJE, PRAVOSNAŽNOST I IZVRŠNOST
 • RADNJE DOKAZIVANJA
 •  PRETRESANJE STANA, PROSTORIJA I LICA
 •  PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINE
 •  PRIVREMENO ODUZIMANJE, PISAMA, TELEGRAMA I DRUGIH     POŠILJKI
 •  PRIVREMENO ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE
 •  POSTUPAK SA SUMNJIVIM STVARIMA
 •  ISPITIVANJE OSUMNJIČENOG
 •  SASLUŠANJE SVJEDOKA
 •  UVIĐAJ I REKONSTRUKCIJA
 •  VJEŠTAČENJE
 •  OBDUKCIJA I EKSHUMACIJA
 •  POSEBNE ISTRAŽNJE RADNJE
 •  POSEBNI DIO- ISTRAGA
 •  POSTUPAK OPTUŽENJA- SADRŽAJ OPTUŽNICE
 •  PREGOVARANJE O KRIVNJI I SUDSKA KONTROLA SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVNJE
 •  GLAVNI PRETRES- PROCESNI USLOVI ZA ODRŽAVANJE
 •  ODLAGANJE I PREKIDANJE GLAVNOG PRETESA
 •  PRESUDA I VRSTE PRESUDE
 •  DONOŠENJE PRESUDE
 •  OBJAVLJIVANJE PRESUDE
 •  REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI- ŽALBA NA PRESUDU PRVOSTEPENOG SUDA
 •  OSNOVI  POBIJANJA PRESUDE
 •  POSTUPAK PO ŽALBI NA PRESUDU
 •  ŽALBA NA PRESUDU DRUGOSTEPENOG SUDA
 •  ŽALBA NA RJEŠENJE
 •  VANDREDNI PRAVNI LIJEKOVI ( ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI- SAMO DA ZNATE DA POSTOJI U NAŠEM ZAKONODAVSTU)

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti