Erasmus + – saradnja sa Veleučilištem iz Vukovara

erasmus plus vukovar

Erasmus + – saradnja sa Veleučilištem iz Vukovara

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 6, 2015

Slobomir P Univerzitet je 16. januara 2015. godine potpisao sporazum o saradnji sa Veleučilištem „Lavoslav Ružička” iz Vukovara. Na sastanku je dogovorena akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.

Potpisnici ovog sporazuma su v.d. dekanica Veleučilišta mr.sc. Sandra Mrvica Mađarac i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Mile Vasić. Oni su istakli da je ovaj Sporazum izuzetno značajan za obje institucije.
Budućim radom i zalaganjem obje institucije će se truditi da unaprijede nastavni proces. Već su isplanirani razni projekti koje će ovo Veleusčilište podržati u saradnji sa Slobomir P Univerzitetom.

Desavanja

There is no upcomming event to display.