Erasmus+ program – saradnja sa Visokom školom za menadžment i dizajn ASPIRA iz Splita

cooperation

Erasmus+ program – saradnja sa Visokom školom za menadžment i dizajn ASPIRA iz Splita

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 9, 2015

Slobomir P Univerzitet je u okviru ERASMUS + projekta potpisao sporazum o saradnji sa Visokom školom za menadžment i dizajn ASPIRA iz Splita. U području obrazovanja i osposobljavanja, inicijativa Erasmus poznata je po prilikama za učenje u inozemstvu koje se pružaju studentima, kao i prilikama za nastavno osoblje u višem obrazovanju.

Prvi korak ove saradnje jeste ostvarivanje mobilnosti i razmjene profesorskog kadra i studenata na partnerske univerzitete, kao i akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.

Potpisnici ovog sporazuma su doc. sc. Slobodan Dragičević Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA i v.d. rektora Slobomir P Univerziteta, prof. dr Mile Vasić.

Desavanja

There is no upcomming event to display.