Erasmus+ program – saradnja sa Univerzitetom iz Azerbejdžana

cooperation

Erasmus+ program – saradnja sa Univerzitetom iz Azerbejdžana

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 23, 2015

Slobomir P Univerzitet je u okviru ERASMUS + projekta potpisao sporazum o saradnji sa University of Economics iz Azerbejdžana. U području obrazovanja i osposobljavanja, inicijativa Erasmus poznata je po prilikama za učenje u inostranstvu koje se pružaju studentima, kao i prilikama za nastavno osoblje u višem obrazovanju.

Prvi korak ove saradnje jeste ostvarivanje mobilnosti i razmjene profesorskog kadra i studenata na partnerske univerzitete, kao i akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.

Desavanja

There is no upcomming event to display.