Erasmus+ program – saradnja sa fakultetima iz Slovenije

international

Erasmus+ program – saradnja sa fakultetima iz Slovenije

Autor: Slobomir P Univerzitet

February 26, 2015

Slobomir P Univerzitet je u okviru ERASMUS + projekta potpisao sporazum o saradnji sa Visoka šola za upravljanje in poslovanje, (School of Business and Management) i Fakulteta za poslovne in upravne vede (Faculty of Business and Management Sciences), Novo Mesto iz Slovenije. U području obrazovanja i osposobljavanja, inicijativa Erasmus poznata je po prilikama za učenje u inostranstvu koje se pružaju studentima, kao i prilikama za nastavno osoblje u višem obrazovanju.

Prvi korak ove saradnje jeste ostvarivanje mobilnosti i razmjene profesorskog kadra i studenata na partnerske univerzitete, kao i akademska saradnja između ove dvije institucije, koja obuhvata učešće nastavnika i studenata u nastavnim, naučno-istraživačkim, kulturnim, informativnim, informatičkim i drugim djelatnostima i oblicima rada.

Desavanja

There is no upcomming event to display.