AGREEMENTS AND PARTNERSHIP

AGREEMENTS AND PARTNERSHIP

Slobomir P University has established a large number of partnerships with prominent business and educational institutions in the country and the region. Below you can see who are some of the friends of the University.

٭        Slobomir P Univerzitet potpisnik Deklaracije o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta i Ministarstva nauke i tehnologije

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske

٭        Partnerstvo Slobomir P Univerziteta sa Northern Illinois University

٭        Sporazum o saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine

٭        Potpisana Povelja o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima u RS

٭        Sporazum o saradnji Slobomir P Univerziteta i Saveza opština i gradova Republike Srpske

٭        Sporazum o saradnji sa „Advantis broker“ a. d. Banja Luka

٭        Slobomir P Univerzitet je dio TEMPUS projekta

٭        Saradnja sa “Međunarodnim rukometnim TV turnirom šampiona – Doboj 2012″

٭        Saradnja sa kompanijama porodice Pavlović (Kompanija „Slobomir“, „Pavlović International Bank“, a.d, „Žitopromet“ a.d. Bijeljina, Drina River Bridge Corporation i „Grafam“ a.d. Brčko)

٭      Sporazum o saradnji sa školom stranih jezika SEAL

٭       Sporazum o saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske

٭       Sporazum o saradnji sa Agencijom za mala i srednja preduzeća

٭        Sporazum o saradnji sa Beogradskom poslovnom školom

٭        Sporazum o saradnji sa City Unity College-om iz Atine

٭        Sporazum o saradnji sa Veleučilištem iz Slavonskog Broda

Agreements - ERASMUS + project

         ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Azerbaijan State University of Economics 

         ٭        Sporazum o saradnji sa Bussines School PAR Rijeka

         ٭        Sporazum o saradnji sa College of Slavonski Brod Veleučilište u Slavonskom Brodu

         ٭        Sporazum o saradnji sa European Faculty of Law Slovenia, Nova Gorica

          ٭        Sporazum o saradnji sa Faculty of Commercial and Bussines Sciences Mateja Škornik

          ٭        Sporazum o saradnji sa AGORA University of Oradea

          ٭        Sporazum o saradnji sa Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto Slovenia

          ٭        Sporazum o saradnji sa Mus Alparslan University

          ٭        Sporazum o saradnji sa University College of Management and Design Aspira

          ٭        Sporazum o saradnji sa Visoka sola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, Slovenia

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

NEDAVNO POTPISANI SPORAZUMI I PARTNERSTVA

cooperation

Erasmus+ program – cooperation with an universitiy in Romania

By: Slobomir P Univerzitet

March 4, 2015

0 Comments

Slobomir P University has signed an inter-institutional agreement with the Agora University in Oradea, Romania, as a part of Erasmus+ program. In the area of higher education and training, Erasmus+ is well-known for the opportun... More...

Cooperation with the Hasan Kalyoncu University in Turkey

By: Slobomir P Univerzitet

February 27, 2015

0 Comments

Slobomir P University has signed an inter-institutional agreement with the Hasan Kalyoncu University in Gaziantep, Turkey, as a part of Erasmus+ program.

Erasmus+ is a new EU program to ... More...

Erasmus+ program – cooperation with universities in Slovenia

By: Slobomir P Univerzitet

February 27, 2015

0 Comments

Slobomir P University has signed an inter-institutional agreement with the SchoolofBusinessandManagement and the FacultyofBusinessandManagementSciences in Novo Mesto, Slovenia, as a part of Erasmus+ program. In the area of ... More...

Erasmus + – agreement with University of Economics from Azerbaijan

By: Slobomir P Univerzitet

February 24, 2015

0 Comments

Slobomir P University has signed an inter-institutional agreement with the University of Economics from Azerbaijan  as a part of Erasmus+ program. In the area of higher education and training, Erasmus+ is well-known for the opportunities for students to ... More...

Erasmus + – cooperation with the „Lavoslav Ružićka“ College

By: Slobomir P Univerzitet

February 6, 2015

0 Comments

Slobomir P University has at 16th january 2015. signed an agreement with „Lavoslav Ružićka“ College from Vukovar, as a part of Erasmus+ program. In the area of higher education and training, Erasmus+ is well-known fo... More...

Incoming

There is no upcomming event to display.