Dokvalifikacija za nastavnike engleskog jezika na Filološkom fakultetu

college students studying in classroom

Dokvalifikacija za nastavnike engleskog jezika na Filološkom fakultetu

Autor: Slobomir P Univerzitet

May 12, 2014

Filološki fakultet Slobomir P Univerziteta vrši dokvalifikaciju nastavnika engleskog jezika koji imaju završenu višu školu po programu koji je primjenjivalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Pošto je obezbjeđen nastavni plan i program, po kome je završen navedeni studij, zainteresovani kandidati nemaju obavezu da nabave isti, te mogu upisati treću godinu studija i po završetku steći univerzitetsku diplomu (koja omogućava nastavak obrazovanja na drugom ciklusu – master studije) i zvanje profesor engleskog jezika i književnosti – 180 ECTS.

Uzimajući u obzir profesionalne obaveze potencijalnih polaznika u toku radne sedmice, Filološki fakultet će organizovati nastavu u dogovoru sa budućim studentima u posebnim terminima.

CIJENA STUDIJA I KREDITIRANJE

Cijena školarine je 1500 KM. 

Školarina se plaća u deset (10) jednakih rata ili putem studentskog kredita u Pavlović International Bank na 12 mjeseci, sa mjesečnim anuitetom od 132,90 KM, odnosno 24 mjeseca sa mjesečnim anuitetom od 70,35 KM, odnosno od 49,50 KM za kredit na 36 mjeseci.

PRIJAVA I DOKUMENTACIJA

Prijave se mogu slati do 30. semptembra 2014. godine, a uz prijavu je potrebno dostaviti:

-          listu položenih ispita sa fakulteta na kome je stečena dvogodišnja diploma
-          diplomu o završenom dvogodišnjem studiju
-          svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi
-          rodni list
-          uvjerenje o državljanstvu
-          dvije fotografije za indeks.

Po dostavljanju dokumentacije se vrši priznavanje ispita od strane Komisije. Polaganje diferencijalnih ispita se ne naplaćuje.

Više informacija o studiju možete dobiti na broj studentske službe u Doboju 053/209-619 i 053/209-620 i u Slobomiru 055/231-135 i 055/231-101.

Desavanja

There is no upcomming event to display.