DODJELA DIPLOMA X GENERACIJE DIPLOMANATA SLOBOMIR P UNIVERZITETA

college-graduation

DODJELA DIPLOMA X GENERACIJE DIPLOMANATA SLOBOMIR P UNIVERZITETA

Autor: Slobomir P Univerzitet

October 14, 2016

Svečana dodjela diploma X generaciji diplomanata Slobomir P Univerziteta održati će se 19.oktobra 2016. godine, sa početkom u 17:00, u zgradi Univerziteta, u Slobomiru.
Okupljanje diplomanata, po utvđenom rasporedu učionica počinje od 15:00 na Slobomir P Univerzitetu.

UPRAVA UNIVERZITETA

Kategorija: ,