Dodjela diploma IX generaciji diplomanata Slobomir P Univerziteta

dodjela diploma

Dodjela diploma IX generaciji diplomanata Slobomir P Univerziteta

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 22, 2015

Kao prva privatna, obrazovna i naučna institucija u Bosni i Hercegovini, Slobomir P Univerzitet danas važi za jedan ozbiljan i dobro organizovan Univerzitet,  te se izdvaja kao prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja naše zemlje i okruženja. Tokom dvanaest godina postojanja, ovaj Univerzitet je ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, akreditacija Univerziteta, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja.

Nastava je organizovana po licenciranim studijskim programima osnovnih i master studija na:

٭        Fakultetu za informacione tehnologije

٭        Fakultetu za ekonomiju i menadžment

٭        Pravnom fakultetu, koga čine Odsjek za opštu bezbjednost i Opšti smjer

٭        Filološkom fakultetu

٭        Poreskoj akademiji i

٭        Akademiji umjetnosti, koju čine Odsjek za muziku i Odsjek za grafički dizajn i Odsjek za glumu.

Svi studijski programi su razvijeni na principima poznatih evropskih i američkih univerziteta, ali sa određenim osobenostima koji studentima omogućavaju lako snalaženje u poslovnim sferama naše zemlje i okruženja. Studentima su na raspolaganju svjetski uslovi studiranja: moderno dizajnirane učionice, informatičke laboratorije, Internet klub, realizovanje nastave putem video konferencijske veze između Slobomira i Doboja, dvije biblioteke sa komfornim čitaonicama, restorani i sportski tereni u oba kampusa i dr.

Svečana dodjela diploma IX generaciji diplomanata Slobomir P Univerziteta će se održati 6. oktobra 2015. godine u zgradi Univerziteta u Doboju.

Svi studenti koji su diplomirali do 18. septembra 2015. godine mogu prisustvovati svečanoj dodjeli.

Protokol:

    16:30 Okupljanje diplomanata, po utvrđenom rasporedu učionica

17:45 Studenti izlaze iz učionica i ređaju se u kolonu

18:00  Ulazak studenata i početak svečane dodjele

19:15 Himna Slobomir P Univerziteta i bacanje kapa

19:20 Odjava programa i poziv za koktel

Autobuski prevoz će biti organizovan za studente iz Bijeljine za Doboj.

Desavanja

There is no upcomming event to display.

Poslednje vijesti