DIREKTOR „NIPEX-a“POSJETIO„CIN“ BEOGRAD

aa

DIREKTOR „NIPEX-a“POSJETIO„CIN“ BEOGRAD

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 14, 2016

Direktor Naučno-istraživačkog Instituta – „NIPEKS“, pri Slobomir P Univerzitetu, prof. emeritus dr Budimir Stakić, posjetio je dana 13. septembra 2016. godine, Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. (CIN), u Beogradu. Tom prilikom Prof. Stakića je primio direktor CIN-a dr vet. spec. Željko Huljev sa saradnicima, koji mu je dao osnovne informacije o radu ove sertifikacione organizacije, čiji značaj raste iz dana u dan.

CIN je jedna od sedam ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertfikacije u organskoj proizvodnji po odobrenju Ministartva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Srbiji (SRPS EN 45011:2004 i SRPS ISO/IEC 17025:2006 i 17065:2013 – ISO/IEC 17065:2012).

CIN  posluje duže od 60 godina i zapošljava 55 stručnih lica među kojima ima i dr nauka, magistara, specijalista i 29 lica sa visokom stručnom spremom, posjeduje veći broj laboratorija i ima zaključen veći broj ugovora o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Cilj posjete je upravo bio uspostavljanjemeđusobne naučno-poslovne saradnje u vezi sa realizacijom projekta NIPEKS-a – „OSNIVANJE KLASTERA ORGANSKE HRANE“ u Republici Srpskoj, a u realizaciji tog projekta  će učestvovarti svršeni studenti SPU i studenti završnih godina studija, prvenstveno studenti FEM-a i PA.

Dogovoreno je da se u što kraćem roku zaključi ugovor o saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Kategorija: ,