20 Decembar

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti odsjek za dizajn i grafiku, odjeljenje Slobomir da će se predavanja kod prof Bojana Stevanića održati u četvrtak 21.12.2017.godine o 10:00 sati.       …

11 Decembar

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti Akademije umjetnosti odsjek za opštu muzičku pedagogiju Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Slobomir (studenti III godine) da se predavanja kod prof Daniele Božić neće održati u utorak 12.12.2017.godine. …

11 Decembar

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti   Akademije umjetnosti odsjek za dizajn igrafiku  Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Slobomir da će se predavanja kod prof Milana Miletina održati 15.12.2017.godine i to: –         Osnove digitalne slike …