BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA

Books2

BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 30, 2015

U DRUGOM TROMJESEČJU 2015. GODINE

1. Pravo intelektualne svojine, Katarina Damjanović, “Službeni glasnik”, Bgd ,2011. Inv. broj  9189

2. Poslovni plan, Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Bgd, 2013. Inv. broj  9188

3. Preduzetništvo i male firme, David Deakins, Data Staus, Bgd, 2012. Inv. broj 9187

4. Kako razmišljaju milioneri, Harv Eker, Čarobna knjiga, Bgd, 2006. Inv. broj 9191

5. Primena SSP EU-Srbija, B. Stakić, V. Ćurković, Poslovni biro, Bgd, 2010. Inv. broj 9190

6. Finansijski i devizni menadžment u turizmu, B. Stakić, T. Radojević, Bgd, 2012. Inv. broj 9250

7. Međunarodna ekonomija, Milorad Unković, N. Kordić, Bgd, 2014. Inv. broj 9185

8. Finansijsko poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu, Tijana Radojević, Bgd, 2011. Inv. broj 9184

9. Menadžment finansijskih institucija, Zoran Jović, Bgd, 2011. Inv. broj 9186

10. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje u BiH, Bijeljina, 2013. Inv. broj 9260

11. Međunarodni ekonomski odnosi, M.Unković, B. Stakić,. Inv. broj 9261

12. Priručnik za zastupstva i konsignacije, Milorad Tešić, Intermex, Bgd, 1997. Inv. broj 9265

13. Samom sebi, Marko Aurelije, Plato, Bgd, 1998. Inv. broj 9266

14. Manastir Visoki Dečani, priredili dečanski monasi, na engleskom jeziku, 2014. Inv. broj 1276

15. Poslovno bankarstvo, N. Vunjak, Lj. Kovačević, Proleter Bečej, 2002. Inv. broj  230/S

16. Kraj evropske integracije, Pol Tejlor, Službeni glasnik, 2010. Inv. broj 9251

17. Globalni Islam, Haled  Fuad Alam, Službeni glasnik, 2002. Inv. broj 9273

18. Preduzetnička ekonomija, Fuada Stanković, Savremena administracija, Bgd,1989. Inv. broj 9269

19. Javne finansije, B. Stakić, S. Barać, Inv. broj 9254

20. Finansijska tržišta i finansijski posrednici,  2012. Inv. broj 9256

21. Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca, J.M. Kejns, Službeni glasnik, 2013. Inv. broj 9252

22. Poslovne finansije, M. Ivaniš i S. Nešić. Inv. broj 9255

23. Osnovi finansija, Marko Ivaniš,  Inv. broj 9257

24. EU pola veka kasnije, Mišel Fuše, Službeni glasnik, Bgd, 2009. Inv. broj 9270

25. Finansijski kapital, Rudolf Hilferding, Kultura, Beograd, 1952. Inv. broj 227/S

26. Kriza Evropske unije, Slobodan Samardžić, Službeni glasnik, Bgd, 2013. Inv. broj 9268

27. Bogatsvo naroda, Adam Smit-Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda, Masmedia, Zagreb, 2007. Inv. broj 228/S

28. Uzroci financijskih kriza, Džordž Kuper, Masmedia, Zagreb, 2009. Inv. broj 229/S

29. Dicta et regulae iuris : Latinska pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima, Dragomir Stojčević, Ante Romac, „Savremena administracija“, Beograd, 1984. Inv. broj 231/S

30. Pravo Evropske unije, Ilija Babic,  Inv. broj 9271

31. Praktikum za bankarstvo,  Inv. broj 9267

32. Strategijski menadžment na delu, 4. izd., Mary Coulter, Data Status, Beograd 2010. Inv. broj 9207

33. Preduzetnički menadžment, B. Stavrić, S. Pokrajac, M. Vasić, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2015. Inv. broj 9177

34. Menadžment : Principi i koncepti, B. Stavrić, M. Vasić, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2015. Inv. broj 9158

35. Fiskalni federalizam, Ljiljana Jović, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2012., Inv. broj 7375

36. Uticaj poreske konkurentnosti na investicionu klimu u Republici Srpskoj, Lj. Jović, Lj. Maksimović, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2014. Inv. broj 9106

37. Fiskalni i monetarni aspekti krize, N. Bomeštar, Lj. Jović, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2015. Inv. broj 9249

 

Slobomir P Univerzitet
Univerzitetska biblioteka „Mira Pavlović“
30.jun 2015. godine

 

Kategorija: ,

Desavanja

There is no upcomming event to display.