BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA

Books2

BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA

Autor: Slobomir P Univerzitet

June 30, 2016

BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA U DRUGOM TROMJESEČJU 2016. GODINE

 

BIBLIOTEKA “Mira Pavlović” ODELJENJE DOBOJ

 1.Nikola Tesla  MOJI IZUMI N3D+ Beograd,   2014.godine

2.Robert Lomas, ČOVEK KOJI JE IZUMEO XX VEK, DN Centar Bgd, 2006.

3. N. Tesla, PROBLEM POVEĆANJA LJUDSKE ENERGIJE, Neopres, Bgd 2014,

4. Erik S. Reinert, GLOBALNA EKONOMIJA,Čigoja, Beograd, 2006.

5.Goran Nikolić, EKONOMIJA KRIZE, Arhipelag, Beograd, 2014.

6. M. Pupin, SA PAŠNJAKA DO NAUČENJAKA, Školski servis Gajić, Bgd 2015.

7.Nil Ferguson, USPON NOVCA, Plato, Beograd, 2010.

8.Daniel Koen, HOMO ECONOMICUS, CLIO Beograd, 2014.(Svjetski bestseler)

9. J.Stiglic, EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA, Ekonomski fakultet,  BGD, 2013.

10. Harvey Rosen,Ted Gayer, , JAVNE FINANSIJE, Ekonomski fakultet, Bgd 2011.

 

BIBLIOTEKA „Mira Pavlović“ SLOBOMIR   

11. Pol Krugman,Okončajte ovu depresiju, ODMAH, Heliks, Bgd,2012,(Svjetski bestseler)

12. B.Stakić i koautori, Fiskalni sistemi, Revicon, Sarajevo, 2016.(Upravo izašla iz štampe)

13.Božidar Pavićević, Hartije od vrednosti…Centar Marketing, Beograd

14.Anđelka Bogdanov, Pet srpskih zvezda, Tesla, Milanković…Feniks Bgd

15.Budimir Stakić, Kako zaključiti dobar spoljnotrgov. ugovor, Intelect, Bgd

16.Božidar Raičević,Sistem javnih prihoda i javnih rashoda, Sl.glasnik Bgd,

17.Episkop Nikolaj, Molitve na jezeru, Glas crkve, Šabac

18.Svetislav Jarić, Fragmenti mislilaštva, Službeni glasnik, Bgd, 2001.

19.Vladimir Medović, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Sl.glasnik,2011

20.Džon R. Šindler, Bosanski rat i teror, Službeni glasnik, Bgd, 2011.

21.Jagdiš Bagvati, U odbranu globalizacije, Službeni glasnik, Bgd,2008.godine

22.Dragan Luković, Podsticanje lokalnog ekonom. razvoja, Sl. glasnik, 2012.

23.Budimir Stakić i koautori, Instrumenti plaćanja i sredstva obezbeđenja plaćanja u međunarodnom prometu, D. Novine, G. Milanovac

24.Miodrag Đorđević,Istraživanje politike Bihejvioralni pristup, Službeni glasnik 2012.

25. Hasiba Hrustić, Poreska harmonizacija u Evropskoj uniji,  IMPP, Bgd, 2011.

26. Damjan Tadić, Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom, Služb, glasnik, Bgd, 2011.

27.Miodrag Majić, Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima, Službeni glasnik, Bgd, 2009.

28.Vukašin Pavlović, Društveni pokreti i promene, Sl. glasnik, Beograd,  2009.god.

29. Zoran Popović, Privatizacija porodice i porodičnog prava, Službeni glasnik, 2009. God.

30. Les Giblin, Veština ophođenja s ljudima, FINESA,  2006. Beograd

31.„Turističko tržište u dunavskom regionu“, Drago Cvijanović, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2014.

32. „Stanje i mogućnosti razvoja održive poljoprivrede i ruralnog razvoja u Podunavlju, urednici Drago Cvijanović i dr., Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2013.

33. „Eonomska efektivnost upravljanja ljudskim resursima „, Vidoje Stefanović, Drago Cvijanović, Boško Vojnović, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2013.

34. „Lavirinti menadžmenta“, Vidoje Stefanović, Drago Cvijanović, Boško Vojnović, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2012.

35. „Mala i srednja preduzeća-ključ  uspjeha u klasterskom povezivanju“, Svetlana Vukotić, Drago Cvijanović, Jugoslav Aničić, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 2014.

36. „Faktori regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja“, Boško Vojnović, Drago Cvijanović, Barbara Rodica, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2013.

37. „Primena elektronskog poslovanja u finansijama i bankarstvu u globalnoj ekonomiji“, Siniša Rankov, Slobodan Kotlica, Megatrend, Beograd, 2014.,

38. „Doba preduzetništva“, Slobodan Kotlica, Siniša Rankov, Megatrend, Beograd, 2013.

39. „Uticaj inovacija i tehnologija na konkurentnost savremenog poslovanja“, Slobodan Kotlica, Siniša Rankov, Megatrend, 2014.

40. „Policijsko pravo : pravo unutrašnjih poslova“, Ljubinko Mitrović, Defendologija, Banjaluka, 2008.

 

Slobomir P Univerzitet

Univerzitetska biblioteka „Mira Pavlović“

 30. jun 2016. godine