Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija

Knjige

Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 30, 2015

BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA I DRUGIH VAŽNIJIH PUBLIKACIJA

U TREĆEM TROMJESEČJU 2015. GODINE

1. Toma Piketi, Kapital u XXI veku, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015. (najprodavanija knjiga poslednjih godina štampana u više miliona primjeraka na svim svjetskim jezicima). Inventarni broj 9280

2. Danijel Koen, Homo economicus, Clio Beograd, 2014. (Bestseler u 2014. godini) Inventarni broj 9281

3. A. Damnjanović, M. Nikolić i C. Bešić, Strategijski menadžment, Univerzitet u Kragujevcu, 2010. Inventarni broj 9283

4. Dejan Jovović, Dinar i devizni kurs, Prometej, Beograd, 2011. Inventarni broj 9288

5. S. Barać i koautori, Bankarstvo : Praktikum, Beograd, 2008. Inventarni broj 9286

6. B. Stakić i koautori, Praktikum za osnove ekonomije, Beograd, 2007. Inventarni broj 9285

7. Z. Đokić, Izbor najboljih studentskih priča, Službeni glasnik Beograd, 2013. Inventarni broj 9289

8. B. Stakić, Međunarodne finansijske institucije, Beograd, 2012. Inventarni broj 9282

9. Ivo Perišin, Inflacija, Zagreb, 1965. Inventarni broj 9287

10. P. Cvetković i S. Sredojević, Javno-privatno partnerstvo, SKGO Beograd, 2013. Inventarni broj 9284

11. S. Stević; Vasilijana Mirković, Finansijska matematika : osnovi i primjena, Ekonomski fakultet u Brčkom, 2014. Inventarni broj 9291

12. D. Gutić; Azra Peterščik, Organizacijsko ponašanje, Fakultet društvenih znanosti dr Milenka Brkića, Međugorje, 2014. Inventarni broj 9292

13. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Slobomiru u maju 2015. pod nazivom Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije, uredili Mile Vasić i Ljiljana Jović, Slobomir P Univerzitet, 2015. Inv. Broj 9293

14. M. Stanković; S. Stanković, Međunarodno poslovno pravo, Samostalno izdanje autora, Beograd, 2006. Inventarni broj 9243

15. S. Perišić, Organizacija i principi inspekcijskog nadzora, Eko-Centar, Beograd, 2014. Inventarni broj 9234

16. T. Popović-Mlađenović, Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, FMU, Beograd, 2009. Inventarni broj 9120

17. V. Tošić, Vokalni kontrapunkt renesanse, FMU, Beograd, 2014. Inventarni broj 9122

18. Z. Vasiljević, Teorija ritma sa gledišta muzičke pismenosti, FMU, Beograd1999. Inventarni broj 9124

19. D. Despić, Kontrast tonaliteta, FMU, Beograd, 1989. Inventarni broj 9126

20. V. Mikić, Lica srpske muzike : neoklasicizam, FMU-Katedra za muzikologiju, Beograd, 2009. Inv. Broj 9128

21. M. Milojković, Sempre Con Tutta Forza, FMU, 2010. Inventarni broj 9134

22. T. Marković, Stil 1 : istorijske i analitičke koordinate, FMU, Beograd, 2009. Inventarni broj 9148

23. A. Preger, Stoleće uz muziku, FMU, Beograd, 2011. Inventarni broj 9130

24. D. Molnar-Jeremić, Svesni i nesvesni pokretači stvaralaštva Modesta Musorgskog 1 i 2, FMU, Beograd, 2008. Inventarni broj 9150 i 9152

25. DŽ. Abraham, Oksfordska istorija muzike, Klio, Beograd, 2001. Inventarni broj 9250

Spisak časopisa po fakultetima na koje je Univerzitet pretplaćen i koji periodično stižu u biblioteku

Slobomir P Univerzitet
Univerzitetska biblioteka „Mira Pavlović“
30. septembar 2015. godine

 

 

 

Desavanja

There is no upcomming event to display.