Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija u prvom tromesečju (januar-mart) 2018. godine

spu library

Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija u prvom tromesečju (januar-mart) 2018. godine

Autor: Slobomir P Univerzitet

April 10, 2018

1.    Richard L. Doernberg, Međunarodno oporezivanje, Colpi, DOSIJE, Beograd, 2000.g.
2.    Jonathan  M. Harris, Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa, DATASTATUS, Beograd, 2009.g.
3.    Erik S. Reinert, Globalna ekonomija, Čigoja, Beograd, 2006.
4.    Džozef E. Stiglic, Slobodan pad, Akademska knjiga, Novi, Sad, 2013.g.
5.    Dejvid Rikardo, O principima političke ekonomije i oporezivanja, Službeni glasnik, Beograd, 2012.g.
6.    Džozef E. Stiglic, Velika podela, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015. g.
7.    Danijel Koen, Homo economicus, CLIO, Beograd, 2014. g.
8.    Mihajlo Pupin, Sa pašnjaka do naučenjaka, Nova škola, Beograd, 2011.g.
9.    Nikola Milović, Ekološka ekonomija, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgovrica, 2013.g.
10.    Mirko Kulić, Predrag Kapor, Srđan Marinković, Bankarsko poslovanje, Zavod za udžbenike, Beograd, 2015.g.

Kategorija: ,