Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija u četvrtom tromesečju (oktobar-decembar) 2016. godine

spu library

Bilten prinovljenih knjiga i drugih publikacija u četvrtom tromesečju (oktobar-decembar) 2016. godine

Autor: Slobomir P Univerzitet

December 28, 2016

1. Svetigora Cetinje, Manastir Visoki Dečani, Srpska kulturna i duhovna baština, ćirilica

2.Vojislav Budo Gledić, Mihajlo Pupin, Od haosa do kosmosa, Makarije, 2014.

3. Harijeta Bičer Stouv, Čiča Tomina koliba, Izdanje JRJ, Zemun, 2013. (Obavezna literatura u školama u SAD)

4.Gašo Knežević, Vladimir Pavić, Međunarodno privatno pravo, Službeni glasnik, Beograd, 2016.

5.Antonjina Kloskovska, Sociologija kulture, Čigoja, 2005. Beograd

6.Stiven E. Majer i grupa autora, Sačuvati mir u Bosni, Čigoja, Beograd, 2011.

7.Klaus Ofe, Evropa u zamci, Službeni glasnik, Beograd, 2016.

8.Najdan Pašić, Istorijski fijasko, godine raspada (1987-1992), FPN, Beograd,1996.

9.Jelena Milićević-Proroković, Liberalni institucionalizam u međunarodnim odnosima, Čigoja, Beograd, 2008.

10.Ugovor iz Lisabona, Sigurna luka ili početak novog putovanja? Zbornik radova, Službeni glasnik, Beograd, 2010.

11.Slaviša Tasić, Svestka ekonomska kriza, dileme i rešenja, Sl. glasnik, Beograd, 2012.

12.Vladimir Medović, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa praksom Suda pravde EU, Službeni glasnik, Beograd, 2011.

13.Đorđe Sibinović, Profesija advokat, Službeni glasnik, Beograd, 2012.

14.Priredio Đorđe Bubalo, Dušanov zakonik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.

15-16. Dejvid Rikardo, O principima političke ekonomije i oporezivanja, Službeni glasnik, Beograd, 2012. godine – Dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj

17-18.Stevan Šogorov, Bankarsko pravo, Službeni glasnik, Beograd, 2009.godine- Dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj

19-20.Richard L. Doerberg, Međunarodno oporezivanje, COLPI i DOSIJE, Beograd, 2000.-Dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj

21-22.Vesna Bogojević Arsić, Korporativne finansije, FON, Beogard 2014.-Dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj.

23-24.A. Damodaran, Korporativne finansije, prevod Modus, Podgorica, 2005.Dva primjerka

25-26.J.C. Van Horne, Osnovi finansijskog menadžmenta, Datastaus, Beograd, 2007.

27 – 28.P. Krugman, M. Obstfeld, Međunarodna ekonomija, Teorija i politika, Data status, Beograd, 2009. Dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj

29.G. Mankju, Principi ekonomije, prevod Ekonomski fakultet, Beograd, 2014.

30-31.S.Z. Petrović, A. Raković, Svetska trgovinska organizacija, Ministarstvo međunarodne ekonomije, Beograd, 2005. godine

32-33..P. Bjelić, Međunarodna trgovina, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011.

34-35.M. Todorović, Poslovno i finansijsko restruktuiranje preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010.

36 – 37.D. Šoškić, Hartije od vrednosti, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010.

38-39. J. Stiglic, EVRO (Kako zajednička valuta ugrožava budućnost Evrope), Akademska knjiga, Novi Sad, 2016. (SVJETSKI BESTSELER, IZAŠLA U TOKU SAJMA KNJIGA U BEOGRADU U OKTOBRU 2016. GODINE) – dva primjerka jedan za Slobomir,jedan za Doboj

40 – 41. B. Stakić, R. Đurović, Zaključivanje spoljnotrgovinskih ugovora sa oglednim primerima ugovora. Eksportpres, Beograd – dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj.

42-43. B. Stakić, R. Đurović, Handbook of foreign trade contracts, Eksportpres, Beograd – dva primjerka, jedan za Slobomir, jedan za Doboj

44. B. Bolfek, L. Sigurnjak : Poduzetništvo, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

45. B. Bolfek, S. Knežević : Međunarodna ekonomija, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

46. A. Kulaš : Menadžment prometa, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2012.

47. A. Boin : Politika upravljanja krizama : javno rukovođenje pod pritiskom, Fakultet bezbjednosti Univerziteta u Beogradu; Službeni glasnik, Beograd,2010.

48. V. Todorović : Trgovina i obligacije : 87 multilateralnih i unilateralnih konvencija i drugih akata, Službeni glasnik, Beograd, 2004.

49. S. Konstantinović-Vilić : Kriminologija, Pelikan Print, Niš, 2009.

50. S. Konstantinović-Vilić : Penologija, Sven, Niš, 2006.

51. M. Đurđanović : Nastave muzike u Srbiji u 19. I 20. Veku, Fakultet umetnosti, niš, 2014.

52. Ž. Todorović : Oblici državnog uređenja sa posebnim osvrtom na BiH, Visoka poslovno-tehnička škola, Doboj, 2016.

53. D. Cvijanović : Potencijali Srbije u međunarodnim okvirima : značaj poljoprivrede i zdravstvenog turizma, Fakultet za hotelijerstvo i turizam univerziteta u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, 2016.

54. D. Gajić-Glišić : Dvehiljade prva 2001-Las Vegas, B. Dražić, Beograd, 2000.

55. Lj. Kostić : Mostovi pričaju, Časopis izgradnja, 1998.

56. Lj. Kostić : Mostovi pričaju, 2. dopunjeno izd., Časopis izgradnja, 2000.

57. Lj. Kostić : Mostovi pričaju, 4. dopunjeno izd., Udruženje građevinskih inženjera Srbije, 2010.

58. D. Filipović : Snovi i Koreni, Glas Podrinje, Šabac, 2012.

59. S. Vejinović : Zadužbinarstvo kod Srba, Vukova zadužbina – Prometej, Beograd – Novi Sad, 2012.

60. S. Alter-Velemir : Put života, Muzej Srema, Sremska Mitrovica, 1998.

61. M. Lopušina : Srbi u Americi, Ministarstvo za dijasporu Vlade Srbije, Beograd, 2010.

62. S. I M. Pavlović : Kako do uspeha, Most Print Co. Bijeljina, 1999.

63. N. Devura : Orao sa obala Drine, Slobomir P Univerzitet, Slobomir, 2011.

64. s. Ristanović : Reka Drina i Podrinje, Vukan’s, Beograd, 2000.

65. M. Popović : Drugi život Nikole Tesle – Od Amerike do Srbije, Albatros plus, Beograd, 2014.

66. M. Filipović : Putovanje u Slobomir, Udruženje kulturnih stvaralaca Srbije, Beograd, 2016.

67. R. Mijatović : Hearts Dedicated to the People – Ten Years of Mira and Slobodan Pavlović, Most Print Co., Bijeljina, 2001.

68. R. Berkley : The Illustrated Complete Musical Instruments Handbook, Flame Tree Publishing, London, 2006.

69. Ch. Woodstra : All Guide Music to Classical Music : The Definite Guide to Classical Music, Backbeet Books, San Francisco, 2005.

70. M. Steinberg : The Symphony : A Listener’s Guide, Oxford University Press, Oxford, 1995.

71. A. Riding : Opera : Eyewitness Companions, A Penguin Company, London, 2006.

72. N. Amoroso : Digital Lndscape Arhitecture Now, Thames and Hudson, London, 2012.

73. J. Fischer : Wasser – Eau – Water – Architecture Compact, Tandem Werlag GmbH, Potsdam, 2008.

74. R. Meier : Eric’s Owen Moss – Buildings and Projects, Rizzoli International Publications, New York, 2002.

75. P. Shinner : Masterpieces of Italian Design, Edizioni White Star, Vercelli, 2011.

76. P. Buchanan : Renzo Piano Building Workshop, Phaidon Press Limitted , London, 2007. Complete Works , vol. I, IV and V.

77. A. Peattie : The New Kobbe’s Opera , Ebury Press, London, 1997.

78. J. Hudson : From Brief to Build – Interior Architecture, Laurence King Publishing Ltd., London, 2010.

Kategorija: ,