Besplatni kursevi za nastavnike muzike

za WP

Besplatni kursevi za nastavnike muzike

Autor: Slobomir P Univerzitet

November 4, 2014

Na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta, u okviru TEMPUS projekta InMusWB će se u predstojećem periodu održati još jedan ciklus besplatnih kurseva za nastavnike muzike. Slobomir P Univerzitet poziva sve zainteresovane profesore i nastavnike muzičkih škola da uzmu učešće na besplatnim kursevima koji se organizuju u Slobomiru, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, RS, u periodu od 1. do 30. novembra  2014. godine.

Kursevi će biti organizovani po sledećem rasporedu:

• 1. novembar 2014. godine – u 10h – „Muzički diktat u okviru nastave solfeđa – uloga, značaj, ciljevi i oblici rada“, predavač mr Sandra Ivanović
Cilj seminara jeste unapređenje nastave kako u osnovnoj, tako i u srednjoj muzičkoj školi na nastavnom predmetu solfeđo.
• 13. novembar 2014. god. – u 11h – „Masterclass – violina“ predavač mr Vladimir Marković
Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave violine, kako u srednjoj muzičkoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. Fokus ovog seminara je na pripremi učenika za javne nastupe i predstojeća takmičenja. Ideja je da nastavnici unaprijede svoj rad sa učenicima kroz javne časove sa eminentnim predavačima.
14. novembar 2014. Godine- u 10h – Masterklass – klavir“, predavač prof. dr Jokuthon Mihajilović
Cilj seminara jeste poboljšanje kvaliteta nastave klavira u srednjoj školi, kao i razmjena pedagoškog iskustva. S obzirom na identifikovane potrebe i namjere u razvoju osnovnog i srednjeg obrazovnog sistema, cilj seminara je i omogućiti stručno napredovanje nastavnika.
• 24. novembar 2014. god. – u 11h – „Harmonska pratnja i razvoj harmonskog sluha – II dio“, predavači prof. dr Ivana Drobni
Osposobljavanje pedagoga za osmišljavanje i uspješnu realizaciju klavirske pratnje u nastavi solfeđa. Tumačenje vidova klavirske pratnje počev od postavljanja harmonskih osnova na početku muzičkog obrazovanja, do kraja srednje škole. Predstavljanje elementarnih principa čitanja s lista. Davanje smjernica koje će voditi razvoju vještine čitanja i istovremenog pjevanja i sviranja notnog teksta. Razvijanje vještine improvizovanja klavirske pratnje uz očuvanje harmonske logike izvornog teksta.

Svi seminari su licencirani od strane Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Saglasnost za izvođenje pomenutih seminara možete pogledati OVDE.  Organizator je Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta iz Bijeljine u okviru TEMPUS projekta InMusWB.
Prijave slati:
o elektronskim putem (putem e-maila) na sledeću e-mail adresu: kursevi@spu.ba
o poštom (štampana verzija popunjene prijave) na adresu: Pavlovića put 76, PF 70, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Prijava za LL kurseve“
o putem telefona: 055 231 135

Desavanja

There is no upcomming event to display.