Aprilski ispitni rok

spu library

Aprilski ispitni rok

Autor: Slobomir P Univerzitet

March 28, 2016

 Prijavljivanje ispita za Aprilski ispitni rok produžava se do 01.04.2016. godine.

Uslov za prijavu ispita su isplaćene sve dospjele rate, zaključno sa martom.

UPRAVA UNIVERZITETA, 28.03.2016.

 

Kategorija: ,