ALUMNI ASOCIJACIJA

ALUMNI ASOCIJACIJA

alumnijpgImajući u vidu da su članovi alumni asocijacije naši najbolji ambasadori u zemlji i inostranstvu, željeli smo da osnujemo jednu takvu asocijaciju koja će bivšim studentima Slobomir P Univerziteta obezbijediti dugoročni kontakt, kako sa institucijom, tako i sa svim drugim diplomiranim studentima Univerziteta.

Članom Alumni asocijacije Slobomir P Univerziteta postaje se sticanjem diplome na dodiplomskim, master ili doktorskim studijima, na nekom od fakulteta ili akademija Slobomir P Univeziteta, i popunjavanjem pristupnice za članstvo u Alumni asocijaciji Slobomir P Univerziteta.

Osnovni ciljevi postojanja i rada Alumni asocijacije Slobomir P Univerziteta su:

- uspostavljanje i održavanje trajne veze između SPU i njegovih studenata nakon završetka fakulteta,
- povezivanje svih bivših studenata SPU u Alumni asocijaciju SPU kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja,
- unapređenje rada SPU kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija koje mogu obezbjediti članovi Alumni asocijacije,
- razvijanje saradnje SPU sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti,
- motivacija i unapređenje članova Alumni asocijacije u kontekstu podsticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti,
- učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire
njegovanje i zaštita visokih etičkih kodeksa u poslovanju

 

Podijeli:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Desavanja

There is no upcomming event to display.