Akademija umjetnosti SPU partner u Tempus projektu: InMusWB!

Akademija umjetnosti SPU partner u Tempus projektu: InMusWB!

Autor: Slobomir P Univerzitet

September 29, 2013

Tempus - Slobomir P UniverzitetOd 17. do 20. novembra 2011. godine u Beogradu održaće se inicijalni sastanak učesnika čiji će domaćin biti koordinator projekta, Univerzitet umetnosti u Beogradu. Na ovom sastanku, predviđeno je da se imenuju predsjedavajući i sekretar, te pojedinačno predstave partnerske institucije, obavi opšti pregled projekta te uloge i odgovornosti partnera u projektu. Takođe, biće utvrđeni plan rada projekta i paketi zadataka, administrativni i finansijski aspekt projekta.

Projekat InMusWB čiji pun naziv glasi: Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom, će trajati naredne tri godine, a uloga Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta u ovom projektu sastojaće se iz sledećeg:

- Unapređenje postojećeg studijskog programa Opšta muzičke pedagogije (osnovne i master studije);

- Izrada studije izvodljivosti novog programa doktorskih studija na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju;

- Obuka nastavnika;

- Štampanje i objavljivanje knjiga i priručnika;

- Nabavka opreme za video i fono laboratoriju i video i audio CD/DVD-a;

- Nabavku literature za biblioteku;

- Implementacija revidiranog studijskog programa i upis 10 studenta na osnovne i 5 studenata na master studije;

- Organizovanje gostujućih predavanja;

- Organizovanje seminara i radionica za nastavnike predškolskih ustanova i osnovnih škola, osnovnih muzičkih škola, srednjih muzičkih škola i drugih srednjih škola.

Dodatne informacije o ovom projektu mogu se pronaći na sajtu: http://inmuswb.net/

Kategorija:

Desavanja

There is no upcomming event to display.